Privacy

Privacy verklaring van MedlinQ.nl

MedlinQ.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.MedlinQ.nl. MedlinQ.nl gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Inhoud

  1. Welke gegevens worden door MedlinQ.nl verwerkt?
  2. Met welk doel verwerkt MedlinQ.nl gegevens?
  3. Aan wie verstrekt MedlinQ.nl gegevens?
  4. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MedlinQ.nl?
  5. Hoe beschermt MedlinQ.nl jouw gegevens?
  6. Welke rechten heb je?
  7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  8. Waar kan je terecht voor vragen en verzoeken?

1. Welke gegevens worden door MedlinQ.nl verwerkt?

Je moet je eerst registreren voordat je een profiel kunt aanmaken. Je dient je naam, adres, woonplaats, regio (samen: NAW-gegevens), e-mailadres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer(s) op te geven op de website. Ook dien je overige CV gegevens, zoals je opleiding, werkervaring, het gewenste uurtarief en je beschikbaarheid aan te geven. Voor het plaatsen van een project dien je je eveneens te registreren en bovengenoemde gegevens, met uitzondering van CV-gegevens, te verstrekken. Deze gegevens worden door MedlinQ.nl verwerkt.

2. Voor welke doeleinden verwerkt MedlinQ.nl gegevens?

MedlinQ.nl verwerkt jouw gegevens zoals omschreven onder 2 om je profiel op de website te plaatsen. ZZPers met een profiel kunnen inloggen op hun persoonlijke account en hun diensten aanbieden op opdrachten. MedlinQ.nl kan contact opnemen met ZZP’ers die beschikbaar zijn.

3. Aan wie verstrekt MedlinQ.nl gegevens?

MedlinQ.nl zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. MedlinQ.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) MedlinQ.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. MedlinQ.nl zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen.

4. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MedlinQ.nl?

MedlinQ.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door de gebruikers van de website.

6. Hoe beschermt MedlinQ.nl jouw gegevens?

MedlinQ.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien MedlinQ.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

8. Waar kan je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van MedlinQ.nl, laat het ons dan weten via het contactformulier.

deel deze pagina via

werkervaring in de zorg
en bewezen succesvol?

Schrijf je in

Voornaam + Achternaam

Telefoonnummer

E-mail

Curriculum Vitae (Word of PDF)