Disclaimer

Deze disclaimer betreft de inhoud van de complete website van MedlinQ.nl

  • Ondanks de zorg en aandacht die MedlinQ.nl aan de inhoud besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • MedlinQ.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  • MedlinQ.nl kan op ieder moment veranderingen in de website aanbrengen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
  • MedlinQ.nl kan op ieder moment de website stoppen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
  • MedlinQ.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of stopzetting van de site.
  • MedlinQ.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde bestanden of websites.
  • MedlinQ.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of mail verzonden door de gebruikers van MedlinQ.nl.
  • Hoewel MedlinQ.nl haar eigen berichten (mail en de zogenaamde Alerts) met grote zorgvuldigheid samenstelt en verstuurt, is MedlinQ.nl niet verantwoordelijk voor de juistheid en de tijdigheid van deze berichten.
  • MedlinQ.nl heeft mogelijkheden om het gebruik van de website te monitoren. Mocht hieruit blijken dat een gebruiker oneigenlijk gebruik van de website of haar diensten maakt, kan MedlinQ.nl deze gebruiker de toegang tot de website ontzeggen.
deel deze pagina via

werkervaring in de zorg
en bewezen succesvol?

Schrijf je in

Voornaam + Achternaam

Telefoonnummer

E-mail

Curriculum Vitae (Word of PDF)